MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

MỜI CHÀO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TRÌ, DI DỜI, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Quân y 7A đang có nhu cầu mua sắm,sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo trì bảo dưỡng, di dời các trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp và thực hiện công việc này tham gia báo giá về Bệnh viện Quân y 7A.

Thư mời chào giá sửa chữa, bảo trì, di dời, mua sắm trang thiết bị y tế

backtop