THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ SINH PHẨM, HÓA CHẤT, VTYT PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần/Quân khu 7 đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu.

Để có cơ sở tham khảo giá mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp các mặt hàng này tham gia gửi chào giá về Bệnh viện Quân y 7A

Danh mục mời chào giá sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho nghiên cứu

backtop