THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023 - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2022-2023

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần/Quân khu 7 đang có nhu cầu mua sắm hóa chất - vật tư y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2022-2023. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu mua sắm hóa chất - vật tư y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp chào giá hóa chất - vật tư y tế.

Hạn chót nộp thông tin: 17 giờ ngày 05/7/2022

Công văn mời tham gia chào giá hóa chất,  vật tư y tế năm 2022-2023

Danh mục mời chào giá Hóa chất sát khuẩn năm 2022-2023

Danh mục hóa chất xét nghiệm năm 2022-2023 Nguồn BHYT

Danh mục hóa chất xét nghiệm năm 2022-2023 Nguồn Dịch vụ

Danh mục vật tư y tế năm 2022-2023 Nguồn BHYT

Danh mục vật tư y tế năm 2022-2023 Nguồn Dịch vụ

backtop