THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CASETTE

Hiện nay, Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần/Quân khu 7 đang có nhu cầu mua sắm các mặt hàng Casette phục vụ công tác khám chữa bệnh

Để có cơ sở tham khảo giá mua sắm vật tư y tế trên thị trường, Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp các mặt hàng này tham gia gửi chào giá về Bệnh viện Quân y 7A

Thông báo mời chào giá Casette

backtop