THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A
THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HCTT VÀ HCXN

Bệnh viện Quân y 7A/Cục Hậu cần/Quân khu 7 đang có nhu cầu mua sắm Cồn sát khuẩn- hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 7A năm 2022. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu mua sắm Cồn sát khuẩn- Hóa chất xét nghiệm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý công ty, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, khả năng cung cấp chào giá Cồn sát khuẩn- Hóa chất  xét nghiệm. Hạn chót nộp hồ sơ: 17 giờ, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Thư mời chào giá

Danh mục hoá chất tiệt trùng

Danh mục hoá chất xét nghiệm

backtop