THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA, BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG THAY THẾ, DI DỜI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị. Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, Bệnh viện Quân y 7A mời quý Công ty/đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia thẩm định giá mua sắm, sửa chữa, thay thế, bảo trì, bảo dưỡng di dời trang thiết bị y tế.

Đề nghị quý Công ty/ đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ về Khoa Trang bị/BVQY7A trước ngày 12/7/2022

Danh mục mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng, di dời trang thiết bị y tế

backtop