THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A
THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Đấu thầu Thông báo mời thầu THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T

THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT, THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI T

Bệnh viện Quân y 7A có kế hoạch tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2022-2023 phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý Công ty, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia.

Đề nghị Quý Công ty/Đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia gửi 01 bộ hồ sơ về Bệnh viện Quân y 7A (Khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 7A. Địa chỉ 466 Nguyễn Trãi Phường 8 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh) trước 15 giờ ngày 25/7/2022

Thông báo mời tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2022-2023 của BVQY7A

backtop