Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A
Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI

Danh sách Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, ISI

Viện Thông tin khoa học (Institute for Scientific Information, ISI) của Mỹ đã đề xuất sự phân loại các tạp chí khoa học trên thế giới theo chất lượng và được thừa nhận rộng rãi. Chỉ số ISI đang được dùng như một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng nghiên cứu tại một số nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Lúc đầu (năm 1960), nhóm ISI chỉ bao gồm tập hợp SCI (Science Citation Index) gồm khoảng 4000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, có chất lượng cao nhất trên thế giới. Về sau mở rộng thành SCIE (Science Citation Index Expanded) gồm khoảng 7000 tạp chí khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, bao hàm cả SCI, SSCI (Social Science Citation Index), A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), ISI = SCIE + SSCI + A&HCI, gồm khoảng 10000 tạp chí khoa học có chất lượng cao, trong tổng số hàng trăm nghìn tạp chí trên thế giới.


Dưới đây là địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI) để các đơn vị, cán bộ, tham khảo, lựa chọn gửi công bố khoa học:

1. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCI (Science Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K

2. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm SCIE (Science Citation Index Expanded)

http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D

3. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index)

http://www.thomsonscientific.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J

4. Danh sách các tạp chí Quốc tế thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index)

http://ipscience.thomsonreuters.com/cgibin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H

Với các tác giả có dự định gửi bài tới các tạp chí quốc tế uy tín thì việc kiểm tra chất lượng, tính xác thực và xếp hạng của tạp chí mà mình gửi bài là việc rất quan trọng.

Trên thế giới có nhiều hệ thống xếp hạng các tạp chí, trong đó hiện nay có hai hệ thống được coi là phổ biến, uy tín và tin cậy nhất đó là ISI và SCOPUS:

backtop