Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A
Giới thiệu tổ CSKH - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Chăm sóc khách hàng Giới thiệu tổ CSKH

Giới thiệu tổ CSKH

TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A

Ngày thành lập: 03/05/2019

Chức năng:

- Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng;

- Tư vấn, tham mưu, tổng hợp giúp Ban Giám đốc quản lý, chỉ đạo các công việc liên quan đến cung cấp, hỗ trợ, sử dụng và phối hợp tương tác với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế, theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế và cá văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác chăm sóc khách hàng.

Mọi hoạt động của Tổ Chăm sóc khách hàng đều phải hướng đến nhu cầu của khách hàng (Người bệnh, người nhà người bệnh, khách tham quan, liên hệ công tác) Khi đến Bệnh viện với yêu cầu "Ba dễ": 

1. Dễ tiếp cận

2. Dễ tìm

3. Dễ thấy

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc, lập kế hoạch định kỳ, hàng năm trình phê duyệt để tổ chức triển khai, thực hiện các vấn đề liên quan đến chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, quảng bá thương hiệu, quảng cáo dịch vụ và các nhóm công việc mang lại tiện ích cho khách hàng.

 

2. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về chăm sóc khách hàng (quyền lợi và sự phối hợp tương tác) cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện, trong quá trình tham gia dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

3. Thông tin, truyền thông dịch vụ khám, chữa bệnh và phổ biến giáo dục sức khỏe, pháp luật tại Bệnh viện.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động xã hội, từ thiện của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

5. Hỗ trợ nhân viên y tế.

6. Đào tạo, bồi dưỡng.

7. Thu thập, tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, quản lý truyền thông, quảng bá dịch vụ trong lĩnh vực CSKH của Bệnh viện.

Liên hệ công tác:

Số điện thoại: 028 38366789

Email: tocskhbv7a@gmail.com

 

backtop