Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A
Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Khám bệnh theo yêu cầu Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020

Lịch khám theo yêu cầu Tuần 50/2020

LỊCH PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU

Tuần 50: 10/12/2020 – 11/12/2020

                                                                                               

Ngày/

tháng

 

PK

Nội Tổng hợp

(Số 66)

PK

Ngoại Tổng Quát

(Số 68)

Ghi chú

Thứ Năm

(10/12)

BS

ĐD

BSCKI Nguyễn Vinh Quang

Sương (A2)

BSCKII. Huỳnh Văn Nhân

An (Ban ĐD)

Khai trương PK theo yêu cầu

Thứ Sáu

(11/12)

BS

ĐD

BSCKII. Trần Quốc Hoàn (HSCC)

Tuyền (A3)

Ths.BS. Đỗ Ngọc Thành

Bình (HSCC)

 

 

                                                                                                                                                                                   

                               

                                                            * Ghi chú:                                                                                                                                                                                        

                                                                 -Thời gian khám:

                                                            + Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

                                                            + Chiều: Từ 13h30 đến 16h30

 

backtop