Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A

Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A
Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020 - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Khám bệnh theo yêu cầu Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020

Lịch khám Theo yêu cầu Tuần 51/2020

LỊCH PHÒNG KHÁM THEO YÊU CẦU

Tuần 51: 14/12/2020 - 18/12/2020

                                                                  

Ngày/

tháng

 

PK

Nội Tổng hợp (Số 66)

PK

Ngoại Tổng Quát (Số 68)

Ghi chú

Thứ Hai

(14/12)

BS

ĐD

PGĐ Trần Hồng Tâm

Thảo A2

BSCKII. Nguyễn Hồng An

Ngọc HSCC

 

Thứ Ba

(15/12)

BS

ĐD

BSCKII. Lưu Vương Long A14

Nhã A3

Ths.BS. Bùi Thanh Hoàng

Sương A2

 

Thứ Tư

(16/12)

BS

ĐD

 

BSCKII. Trần Quốc Hoàn (HSCC)

Hương A2

BSCKII. Nguyễn Hồng An

Tuyền A3

 

Thứ Năm

(17/12)

BS

ĐD

 

BSCKII. Lê Việt Anh

Thảo A3

BSCKII. Phạm Tuấn Vũ

Phong A2

 

Thứ Sáu

(18/12)

BS

ĐD

 

BSCKII. Trần Quốc Hoàn (HSCC)

Liễu HSCC

PGĐ Trần Minh Hưng

Sơn A3

 

                                                                                                                                   

                            

                                                            * Ghi chú:                                                                                                                                                                                

                                                             -Thời gian khám:

                                                            + Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.

                                                            + Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

backtop