Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A

Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A

Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A

Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A

Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A
Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Khám bệnh theo yêu cầu Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động

Quy trình đăng ký khám bằng Kios tự động

Để khách hàng được nhận các dịch vụ tốt hơn, nhanh chóng hơn,

Từ ngày 01/10/2019 Bệnh viện Quân y 7A thực hiện đăng ký khám bằng hệ thống Kios đăng ký khám tự động.

Sau đây là quy trình đăng ký gửi đến quý khách hàng:

 

 

backtop