Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022
Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022
Menu
Trang chủ Dịch vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022

 Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý bệnh viện, nhà trường và đồng nghiệp tham gia Tài liệu Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2022.
1. Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 5 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường A -  Bệnh viện Quân y 7A
                Số 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tài liệu hội nghị:
       Xem tài liệu tại đây
Mọi thông tin xin liên hệ:
ThS. Vũ Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐ KHKT: 0973 500 002
Email: nckh.bvqy7a@gmail.com
Bệnh viện Quân y 7A rất cảm ơn và rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của Quý Bệnh viện và đồng nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!
backtop