Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A

Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A
Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí

Thể lệ viết đăng bài báo trên tạp chí

THỂ LỆ VIẾT ĐĂNG BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ

 

I. Một số yêu cầu về bài đăng công trình nghiên cứu khoa học

1.   Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học phải chưa đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

2.   Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam.

3.   Bài gửi đăng bắt buộc phải đánh máy bằng tiếng Việt, rõ ràng, lề để rộng (chừa lề trên, dưới, phải, trái 3cm), một bài không quá 8 trang khổ A4 (font Times New Roman, cỡ 14, soạn thảo trên Unicode) kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.

4.   Trình tự các mục trong bài:

a.    Đầu đề (tiếng Việt và tiếng Anh).

b.   Họ và tên tác giả, nơi công tác.

c.    Nội dung:

-     Tóm tắt bằng tiếng Việt (tối đa 250 từ) và tiếng Anh, bao gồm: Mục tiêu (Objective), đối tượng và phương pháp (Subject and method), kết quả (Result) và kết luận (Conclusion). Cuối tóm tắt có từ khóa phục vụ cho tra cứu, dài không quá 5 từ hoặc cụm từ.

-       Đặt vấn đề bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu.

-       Đối tượng và phương pháp.

-       Kết quả.

-       Bàn luận.

-       Kết luận.

-       Tài liệu tham khảo (không quá 10): Tài liệu tiếng Việt ghi trước, sau đó là tài liệu tiếng nước ngoài, xếp theo thứ tự ABC. Ví dụ về cách viết như sau:

1. Trần Ngọc An (2006) Bài giảng Bệnh học Nội khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học, tr. 327-342.

2. Phạm Đình Sơn, Nguyễn Tuấn Linh (2011) Đánh giá độ chính xác của phép đo thể tích bằng phần mềm 3D-Doctor trên mô hình thực nghiệm hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 số 4, tr. 55-61.

3. Roemer FW, Burstein D, Gold GE, Eckstein F, Baum T (2011) Articular cartilage in the knee: Current MR imaging techniques and applications in clinical practice and research. Radiographics 31(1): 37-61.

 

 

backtop