Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A
Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021”

Thông báo “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021”

THÔNG BÁO

 

Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A thông báo về việc: “Đăng ký đề tài/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021” như sau:

1. Đề nghị:

Các ban, khoa trong bệnh viện đăng ký đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021 (riêng các đồng chí là bác sĩ CKII bắt buộc phải có đề tài nghiên cứu khoa học cấp bệnh viện).

2. Nội dung gợi ý sáng kiến cải tiến kỹ thuật:

 - Cải tiến quy trình kỹ thuật nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

- Cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế.

- Cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục chính trị, pháp luật.

- Cải tiến, ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, khám, chữa bệnh.

- Giáo dục, truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc người bệnh.

- Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, bảo vệ môi trường, an toàn lao động …

3. Thời gian đăng ký: Trước ngày 15/10/2020, để tổng hợp và báo cáo.

Đề nghị các ban, khoa tích cực tham gia đăng ký, góp phần xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật trong bệnh viện.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/1C2tZ8cwXJNLvUoHcRNKdz_incbJqlvpoqgpyn-AvBug/edit

backtop