Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A
Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021 - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Dịch vụ Đào tạo - Nghiên cứu khoa học Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021

Thông báo tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Quân y 7A mở rộng lần IV năm 2021

 

Download File đính kèm tại:

https://drive.google.com/drive/folders/13tr43mnGQKwRya1fL1wkBjLDcT-RPQQy?usp=sharing

 

Nhằm cỗ vũ, động viên tinh thần sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các bệnh viện thuộc Quân khu 7. Bệnh viện Quân y 7A kính mời Quý bệnh viện, nhà trường và đồng nghiệp tham gia Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật mở rộng lần IV năm 2021.

1. Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 5 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường A -  Bệnh viện Quân y 7A

                Số 466 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thời gian đăng ký và thể lệ gửi bài

          Để hội thi thành công tốt đẹp, Ban tổ chức trân trọng đề nghị Quý đơn vị và cá nhân tham dự:

  • Gửi đăng ký:                  trước 18/03/2021
  • Gửi bài toàn văn:           trước 15/4/2021

          Các bài sáng kiến viết theo đúng thể lệ, đúng thời gian quy định. (Biểu mẫu đính kèm).

          Các bài sáng kiến được chọn trình bày tại Hội thi sẽ được thông báo trực tiếp đến tác giả để chuẩn bị Power point.

Mọi thông tin xin liên hệ:

ThS. Vũ Thị Thanh Tâm – Thư ký HĐ KHKT: 0973 500 002

Email: nckh.bvqy7a@gmail.com

Bệnh viện Quân y 7A rất cảm ơn và rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của Quý Bệnh viện và đồng nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

backtop