A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A
A14-LỌC MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật A14-LỌC MÁU

A14-LỌC MÁU

Quy trình kỹ thuật và theo dõi người bệnh thận - lọc máu

Chạy thận nhân tạo (lọc máu) là một trong những phương pháp điều trị thay thế thận được áp dụng phổ biến. Thận nhân tạo là thiết lập vòng tuần hoàn ngoài cơ thể người bệnh với lưu lượng máu từ 200-400 ml/phút, trong khoảng thời gian từ 4-8h. Bên cạnh những hiệu quả được mang lại từ thận nhân tạo, vẫn tồn tại song song những tai biến có thể xảy ra. Do có nhiều khâu kỹ thuật và thời gian theo dõi dài, vì vậy cần phải chuẩn hóa các bước và xây dựng thành một quy trình để hạn chế tối đa những tai biến, sai sót có thể xảy ra trong cuộc lọc.
backtop