A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A

A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A
A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU

A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU

NỘI SOI CẮT POLYPE ỐNG TIÊU HÓA

Polyp có nghĩa là chỗ u lồi lên của niêm mạc, hầu hết các trường hợp được chẩn đoán qua nội soi. Polyp được phân loại theo nhiều cách khác nhau: kích thước, hình dáng, vị trí và mô bệnh học.
backtop