A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A

A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A

A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A

A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A

A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A
A3-KHOA NỘI THẦN KINH - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật A3-KHOA NỘI THẦN KINH

A3-KHOA NỘI THẦN KINH

CÁC KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ TRONG CHẨN ĐOÁN ĐỘT QUỴ

Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sọ não giúp phát hiện các đặc điểm về kích thước, vị trí, phân bố mạch máu của sự nhồi máu, sự hiện diện của xuất huyết, mức độ trầm trọng của đột quỵ thiếu máu não và/ hoặc sự hiện diện của tắc các mạch máu lớn, tác động đến việc đưa ra quyết định điều trị ở thời điểm cấp cứu cũng như lâu dài.....
backtop