Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A
Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn

Bệnh viện Quân Y 7A với quản lý chất thải rắn tại nguồn

Bệnh viện Quân y 7A đã thực hiện phân loại và bố trí các túi, thùng chứa rác tại nơi phát sinh, thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải y tế, tạo môi trường thông thoáng, vệ sinh, mỹ quan cho bệnh viện, cụ thể như bố trí túi hoặc thùng rác chứa chất thải hữu cơ dễ phân hủy tại căn tin (thực phẩm thừa), khu vực trồng cây xanh (rác lá cây) hoặc khu vực chờ bệnh (có phát sinh ăn uống).

Đối với công ty dịch vụ vệ sinh, bệnh viện cũng đã yêu cầu cung cấp các thùng và túi đựng rác theo đúng màu sắc và vị trí như quy định.

Theo định kỳ 6 tháng/lần Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã phối hợp với Ban Điều dưỡng tập huấn cho CBCNV trong Bệnh viện thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và Quyết định số 44/2018/QĐ – UBND về cách phân loại chất thải rắn tại nguồn với những nội dung sau:

- Chất thải lây nhiễm: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu VÀNG;

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu ĐEN;

- Chất thải phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu TRẮNG.

- Chất thải thông thường không phục vụ mục đích tái chế: đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu XANH LỤC;

Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng bảng phân loại chất thải rắn để bố trí tại nơi tập kết rác và những khu vực công cộng như sau:

backtop