Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A

Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A

Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A

Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A

Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A
Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy" - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA XÉT NGHIỆM-GPBL Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy"

Chính sách chất lượng " Đoàn kết - Trung thực - Chính xác - Tin cậy"

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG “ĐOÀN KẾT – TRUNG THỰC – CHÍNH XÁC – TIN CẬY”

Hoạt động Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh. Ban Giám đốc Bệnh viện và tập thể cán bộ

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với Bệnh viện trong lĩnh vực hoạt, viên chức Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 7A cam kết:

- Luôn có đủ nhân lực được đào tạo, đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm tiêu hao; áp dụng và tuân thủ theo các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2012 và của Bộ Y tế.

- Thực hiện phòng xét nghiệm y học thực hành tốt và cải tiến liên tục; không có các xung đột về lợi ích cung cấp dịch vụ, nhằm cung cấp dịch vụ xét nghiệm đạt chất lượng cao nhất phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh.

- Kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác và có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của người bệnh, khách hàng trong và ngoài Bệnh viện.

Chính sách chất lượng được xem xét liên tục, được truyền đạt để mọi cán bộ, viên chức thấu hiểu.

backtop