Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A

Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A

Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A

Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A

Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A
Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA XÉT NGHIỆM-GPBL Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh

Công bố chính sách, mục tiêu chất lượng và giá trị cốt lõi của Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh

CÔNG BỐ

CHÍNH SÁCH, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CỦA KHOA XÉT NGHIỆM – GIẢI PHẪU BỆNH

I. Chính sách chất lượng

Khoa Xét nghiệm-Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Quân y 7A cam kết:

- Luôn có đủ nhân lực được đào tạo, đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm tiêu hao; áp dụng và tuân thủ theo các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2012 và của Bộ Y tế;

- Thực hiện phòng xét nghiệm y học thực hành tốt và cải tiến liên tục; không có các xung đột tiềm ẩn về lợi ích cung cấp dịch vụ, nhằm cung cấp dịch vụ xét nghiệm đạt chất lượng cao nhất phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh;

- Kết quả xét nghiệm được trả kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác và có độ tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của người bệnh, khách hàng trong và ngoài Bệnh viện

II. Mục tiêu chất lượng

1. Cung cấp và tư vấn các dịch vụ xét nghiệm tầm soát, chẩn đoán chất lượng cao đến người bệnh và khách hàng.

2. Áp dụng chương trình bảo đảm chất lượng (QA) và kiểm tra chất lượng (QC), phân tích mẫu bệnh phẩm theo qui trình chuẩn, để bảo đảm việc xử lý, tiến hành phân tích mẫu xét nghiệm và báo cáo kết quả đúng đắn, chính xác, kịp thời, có ý nghĩa cho người bệnh và khách hàng.

3. Luôn có đủ nhân lực phẩm chất, trình độ, năng lực tốt và được đào tạo liên tục, không có các xung đột tiềm ẩn về lợi ích cung cấp dịch vụ; có đủ trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và vật tư xét nghiệm tiêu hao, đáp ứng yêu theo cầu tiêu chuẩn theo các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2012 và của Bộ Y tế, bảo đảm công tác xét nghiệm được thực hiện liên tục, không gián đoạn, đạt chất lượng.

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nguy cơ điều kiện môi trường làm việc và tuân thủ thực hành tốt an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, khách tham quan và chất lượng dịch vụ xét nghiệm.

5. Hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ, nhà cung ứng và mức độ hài lòng của khách hàng, thực hiện cải tiến liên tục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng.

6. Tích cực, chủ động tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, nhân viên nghiên cứu khoa học, phát triển chất lượng nguồn nhân lực và triển khai các phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm mới, phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

III. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, trung thực, chính xác, tin cậy

1. Đoàn kết:

- Đoàn kết nội bộ tốt, kỷ luật nghiêm.

- Thực hiện tốt 12 điều y đức; phẩm chất, đạo đức người chiến sỹ Quân y.

- Thấu hiểu, cảm thông với người bệnh, thân nhân người bệnh, đồng nghiệp.

2. Trung thực:

- Trung thực trong tư vấn, thực hành phân tích và trả kết quả xét nghiệm.

- Trung thực trong thực hiện nhiệm vụ và báo cáo xét nghiệm.

3. Chính xác:                        

- Chính xác trong thực hành lấy mẫu, nhận mẫu, phân tích và trả lời kết quả xét nghiệm.

- Chính xác trong thông tin tư vấn và giao tiếp, ứng xử.

4. Tin cậy:

- Luôn đảm bảo kết quả xét nghiệm đúng thời gian, chính xác, đạt chất lượng, và độ tin cậy cao.

- Thực hiện cải tiến liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ xét nghiệm.

 

backtop