Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A
Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật A2-KHOA NỘI TIÊU HÓA-BỆNH MÁU Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu

Giới thiệu Khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh máu

KHOA NỘI TIÊU HÓA - BỆNH MÁU

NGÀY THÀNH LẬP: 20-5-1976.

NHIỆM VỤ:

Điều trị bệnh nhân đối tượng bảo hiểm y tế, bộ đội, viện phí.

THÀNH TÍCH:

Tập thể:

- Tập thể vững mạnh toàn diện.

- Đơn vị tiên tiến (2015).

Cá nhân:

- Khoa có 1 bác sĩ cao cấp (Lưu Vương Long).

backtop