Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A

Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A
Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật A1-KHOA NỘI TIM-THẬN-KHỚP Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp

Giới thiệu Khoa Nội Tim - Thận - Khớp

KHOA NỘI TIM - THẬN - KHỚP

NGÀY THÀNH LẬP: 20-5-1976.

NHIỆM VỤ:

Điều trị của Khoa chủ yếu là các bệnh: Tim mạch, hô hấp, thận, tiêu hóa, nội tiết....

Cấp cứu, thu dung điều trị cho  tất cả các đối tượng bệnh nhân: bộ đội, chính sách, bảo hiểm  y tế và nhân dân có thu một phần viện phí với các bệnh nội tổng quát: Tim - Thận - Khớp - Hô hấp...

Điều trị cơn tăng huyết áp kịch phát;

Điều trị cắt cơn nhịp nhanh trên thất kịch phát;

Điều trị nội khoa nhồi máu cơ tim cấp; đợt cấp COPD;

Chọc hút dịch, khí trong bệnh lý màng phổi, phổi.

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

 Trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Khoa đều có cán bộ, chiến sĩ tham gia.

THÀNH TÍCH:

Từ ngày thành lập, Khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao, được lãnh đạo chỉ huy Bệnh viện thường xuyên khen ngợi, bệnh nhân tin yêu.

Khoa có 1 thầy thuốc ưu tú (Nguyễn Đăng Cường).

backtop