Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức
Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA PHẪU THUẬT-GMHS Giới thiệu Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

Giới thiệu Khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức

KHOA PHẪU THUẬT GÂY HỒI SỨC

NGÀY THÀNH LẬP: 5-11-2012

NHIỆM VỤ:

Bảo đảm vô cảm cho các bệnh nhân phẫu thuật;

Bảo đảm bộ phận nhà hấp thanh trùng cho toàn bệnh viện.

THÀNH TÍCH:

Tập thể: là Đơn vị tiên tiến năm 2015.

Cá nhân, có 3 Chiến sĩ thi đua: Nguyễn Thị Ân (2012, 2013), Nguyễn Hữu Tâm (2014), Nguyễn Thị Thủy (2015).

backtop