Khoa Răng - Hàm - Mặt

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Khoa Răng - Hàm - Mặt

Khoa Răng - Hàm - Mặt
Khoa Răng - Hàm - Mặt
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA RĂNG-HÀM-MẶT Giới thiệu Khoa Răng - Hàm - Mặt

Giới thiệu Khoa Răng - Hàm - Mặt

KHOA RĂNG - HÀM - MẶT

NGÀY THÀNH LẬP: 14-1-2014

NHIỆM VỤ:

Khám và điều trị bệnh lý răng miệng - phẫu thuật hàm mặt.

Phẫu thuật hàm mặt.

Phẫu thuật thẩm mỹ

Thành tích:

Khoa có:

- 02 Thầy thuốc ưu tú (Tưởng Duy Nam, NguyễnThị Bích Ngọc);

- 01 Bác sĩ cao cấp (Đặng Văn Khanh).

backtop