KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A
KHOA CẤP CỨU - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA CẤP CỨU

KHOA CẤP CỨU

Tổng quan về oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO)

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) là một hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ cơ học tạm thời cho hô hấp và/hoặc tuần hoàn cho bệnh nhân thất bại với điều trị thông thường. Hiện còn được gọi là ECLS (Extracorporeal Life Support).

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện

Bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện (Paramedic) và nhân viên của khoa Cấp cứu tại các bệnh viện là công việc diễn ra hàng ngày tại các bệnh viện. Một trong những kiểu bàn giao đang được vận dụng hiện nay, đó là SBAR (Mỹ).
1
backtop