KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A
KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

RÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH CHỤP C.T. 128 LÁT CẮT, NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG HỢP Y VĂN

Bất thường động mạch vành (ĐMV) gồm bất thường nguyên ủy, đường đi, cấu trúc, tận cùng. Rò ĐMV là bất thường tận cùng của ĐMV, đây là bất thường hiếm gặp, trong đó ĐMV tận cùng ở các buồng tim hoặc các mạch máu lớn. Trước đây, việc chẩn đoán bất thường này chủ yếu dựa vào chụp DSA hoặc phẫu thuật. Ngày nay, CLVT đa dãy đã giúp cho việc chẩn đoán bệnh lý này dễ dàng hơn. Rò động mạch vành (Coronary Artery Fistulas-CAFs) lần đầu tiên ....
1
backtop