KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A
KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA MẮT

KHOA MẮT

Giới thiệu dịch vụ kỹ thuật tại Khoa Mắt

Từ khi thành lập bệnh viện Quân Y 7A, khoa Mắt đã đồng hành phát triển cùng bệnh viện trên tất cả các phương diện chuyên môn, được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất các dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh lý chuyên sâu về mắt.

BỆNH MỘNG THỊT VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA MẮT BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A

Mộng thịt là sự tăng sinh kết mạc nhãn cầu ở góc trong hoặc góc ngoài mắt từ rìa hướng vào trung tâm giác mạc. Mộng thịt thường không ảnh hưởng gì, đó là tổn thương lành tính phát triển chậm theo thời gian. Tuy nhiên, một số trường hợp mộng thịt xâm lấn sâu vào giác mạc có thể che kín đồng tử (con ngươi) làm giảm thị lực.
backtop