KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A

KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A
KHOA MẮT - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA MẮT

KHOA MẮT

Giới thiệu dịch vụ kỹ thuật tại Khoa Mắt

Từ khi thành lập bệnh viện Quân Y 7A, khoa Mắt đã đồng hành phát triển cùng bệnh viện trên tất cả các phương diện chuyên môn, được trang bị những cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất các dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh lý chuyên sâu về mắt.
backtop