Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A

Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A

Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A

Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A

Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A
Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021) - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA XÉT NGHIỆM-GPBL Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021)

Mục tiêu chất lượng (Năm 2020-2021)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (Năm 2020 – 2021)

 

Tăng cường chất lượng dịch vụ và sự hài lòng về dịch vụ xét nghiệm tại Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh, của người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quân y 7A. Áp dụng và duy trì liên tục các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 trong hoạt động xét nghiệm:

1. Khoa Xét nghiệm – Giải phẫu bệnh phấn đấu đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 15189:2012 vào năm 2020 và cam kết duy trì liên tục hệ thống tiêu chuẩn ISO 15189:2012 trong hoạt động xét nghiệm.

2. Tỷ lệ từ chối mẫu xét nghiệm dưới 1% /02 tháng.

3. Tỷ lệ ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đạt 98%/01 năm.

4. Trả kết quả xét nghiệm đúng thời gian 90 phút đạt 95%.

5. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh về dịch vụ xét nghiệm đạt 80%.

Mục tiêu chất lượng của Khoa được xem xét liên tục, được truyền đạt để tất cả cán bộ, nhân viên trong Khoa thấu hiểu và thực hiện.

backtop