Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A
Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA KHÁM BỆNH Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú

Những điều cần biết khi tham gia khám chữa bệnh ngoại trú

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI THAM GIA KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ

(Có sử dụng Bảo hiểm y tế)

  1. Điều kiện hưởng
  1. Khi đi khám bệnh, chữa bệnh

Phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

  1. Trường hợp chuyển tuyến điều trị 

Được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) vượt quá khả năng điều trị hoặc các dịch vụ kỹ thuật đơn vị không triển khai thực hiện. Người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và giấy chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh chuyển tuyến.

  1. Mức hưởng
  1. Khám chữa bệnh đúng quy định

Người tham gia đi khám chữa bệnh có xuất trình thẻ BHYT , giấy tờ tùy thân chứng minh hợp lệ tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cơ sở khám chữa bệnh BHYT khác có giấy chuyển viện được thanh toán như sau:

100% chi phí khám chữa bệnh đối với đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan; người có công cách mạng, hưu trí; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

95% chi phí khám chữa bệnh đối với đối tượng: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; thân nhân người có công với cách mạng.

80% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật 

60% chi phí đối với trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh.                                                                                                            

3. Cách đọc thông tin trên thẻ BHYT

Ô thứ nhất (2 ký tự đầu tiên): Mã đối tượng tham gia BHYT được ký hiệu bằng chữ. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

Ô thứ 2 (1 ký tự tiếp theo): Mức hưởng BHYT và được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5). Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Ô thứ 3 (2 ký tự tiếp theo): Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) (theo mã tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg về việc thông báo mã số danh mục hành chính mới). Riêng mã của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký hiệu bằng số 97, của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân được ký hiệu bằng số 98.

Ô thứ 4 (2 ký tự tiếp theo): Mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi quản lý đầu mối của người tham gia BHYT (theo thứ tự huyện quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg và công văn số 628/TCTK-PPCĐ). Riêng đối tượng do tỉnh trực tiếp thu có ký hiệu 00.

Ô thứ 5 (3 ký tự tiếp theo): Mã đơn vị quản lý, theo địa giới hành chính và theo loại đối tượng. Trong đó, đối tượng do xã quản lý (bao gồm cả người lao động làm việc trong tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh cá thể), lấy ký tự đầu ký hiệu bằng số 9 (901, 999).

Ô thứ 6 (5 ký tự cuối): Số thứ tự của người tham gia BHYT trong 1 đơn vị, được ký hiệu bằng số (theo số tự nhiên từ 00001 đến 99999).

Phạm Thị Diễm Trinh, ĐD Khoa Khám bệnh

backtop