NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA DƯỢC NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ

NỘI DUNG CHÍNH CỦA “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN” CỦA BỘ Y TẾ

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” kèm theo Quyết định số 5631/QĐ-BYT. Quyết định 5631/QĐ-BYT đã thay thế Quyết định 772/QĐ-BYT ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” ra đời cách đây 4 năm .

Một số nội dung chính cần lưu ý trong tài liệu mới về “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện” như sau:

MỤC ĐÍCH:

1. Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhiễm trùng

2. Đảm bảo an toàn, giảm thiểu các biến cố bất lợi cho người bệnh.

3. Giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh

4. Giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng điều trị

5. Thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh và xác định được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Ban.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ hoặc đột xuất và triển khai thực hiện các hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện theo kế hoạch đã xây dựng.

3. Kiểm tra, giám sát và tiến hành các can thiệp.

4. Đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả sử dụng kháng sinh và mức độ đề kháng của vi sinh vật gây bệnh tại đơn vị.

NHIỆM VỤ CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN:

 1. Thành lập Ban quản lý sử dụng kháng sinh của bệnh viện.
 2. Xây dựng các quy định về sử dụng kháng sinh tại bệnh viện.
 3. Giám sát sử dụng kháng sinh và giám sát đề kháng kháng sinh tại bệnh viện.
 4. Triển khai các can thiệp nâng cao chất lượng sử dụng kháng sinh trong bệnh viện.
 5. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế trong bệnh viện.
 6. Đánh giá thực hiện, báo cáo và phản hồi thông tin.

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý KHI XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN KHÁNG SINH:

 1. Lựa chọn kháng sinh theo vị trí nhiễm khuẩn, mức độ nặng của bệnh nhiễm trùng;
 2. Lựa chọn kháng sinh theo đặc điểm vi sinh vật gây bệnh và mức độ đề kháng;
 3. Lựa chọn kháng sinh theo phân tầng người bệnh liên quan đến nguy cơ nhiễm vi sinh vật kháng thuốc;
 4. Lựa chọn kháng sinh theo đặc tính dược động học và dược lực học của kháng sinh;
 5. Lựa chọn kháng sinh theo đặc điểm người bệnh (bệnh nhi, người bệnh cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người bệnh có suy giảm chức năng gan, thận, người bệnh có tiền sử dị ứng kháng sinh)
 6. Lựa chọn kháng sinh theo tính sẵn có của thuốc tại Bệnh viện và khả năng thay thế trong điều kiện không sẵn có thuốc;
 7. Nếu có bằng chứng rõ ràng về vi sinh vật và kết quả vi sinh phù hợp với tình trạng lâm sàng và đáp ứng với phác đồ kháng sinh của người bệnh, cần cân nhắc lựa chọn kháng sinh có hiệu quả cao nhất với độc tính thấp nhất và có phổ tác dụng hẹp nhất trên các tác nhân gây bệnh được phát hiện;
 8. Xuống thang kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ sau khi cân nhắc diễn biến lâm sàng;
 9. Cân nhắc phối hợp kháng sinh nhằm mục đích mở rộng phổ tác dụng trên vi sinh vật gây bệnh, hiệp đồng tăng cường tác dụng diệt khuẩn, giảm thiểu và ngăn ngừa phát sinh đột biến kháng thuốc trong quá trình điều trị.

Dược sĩ Hoa Hồng – Khoa Dược (ST)

backtop