THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN
THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA DƯỢC THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

THÔNG TIN THUỐC: LIỀU DÙNG MỘT SỐ KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN

Căn cứ Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vị được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, căn cứ tình hình kê đơn thuốc tại bệnh viện.

Nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, kê đơn, Khoa Dược xin thông báo Bảng liều dùng một số kháng sinh  tại bệnh viện.

 

Bảng 1. Liều dùng một số kháng sinh đường uống

 

STT

Hoạt chất

Hàm lượng

ĐVT

Liều thường dùng*

Liều tối đa

1

Amoxicillin

500mg

viên

500g/lần x 3 lần/ngày

3g/ngày

2

Cefalexin

1000mg

Viên

1g/lần x 3 lần/ngày

4g/ngày

3

Cefdinir

300mg

Viên

300mg/lần x 2 lần/ngày

600mg/ngày

4

Cefpodoxim

200mg

Viên

200mg/lần x 2 lần/ngày

400mg/ngày

5

Moxifloxacin

400mg

Viên

400mg/lần x 1 lần/ngày

400mg/ngày

*Liều thường dùng là liều của người lớn có chức năng thận bình thường.

Bảng 2. Liều dùng một số kháng sinh đường tiêm/truyền

 

STT

HOẠT CHẤT

Hàm lượng

ĐVT

Liều thường dùng*

Liều tối đa

1

Ampicilin + sulbactam

2g+1g

Lọ

3g/lần x 3 lần/ngày

12g/ngày

2

Cefmetazol

1g

Lọ

1g/lần x 2 lần/ngày

4g/ngày

3

Cefepim

2g

Lọ

2g/lần x 2 lần/ngày

4g/ngày

4

Cefoperazon

2g

Lọ

2g/lần x 2-3 lần/ngày

16g/ngày

5

Cefoperazon + Sulbactam

2g

Lọ

2g/lần x 2 lần/ngày

8g/ngày

6

Ceftriaxon

2g

Lọ

2g/lần x 1 lần/ngày

4g/ngày

7

Ciprofloxacin

400mg/40ml

Lọ

400mg/lần x 2 lần/ngày

1200mg/ngày

8

Doripenem*

500mg

Lọ

500mg/lần x 3 lần/ngày

1500mg/ngày

9

Imipenem + cilastatin*

1g

Lọ

1g/lần x 3 lần/ngày

4g/ngày

10

Levofloxacin

750mg/150ml

túi

750mg/lần x 1 lần/ngày

750mg/ngày

11

Linezolid*

600mg/300ml

Túi

600mg/lần x 2 lần/ngày

1200mg/ngày

*Liều thường dùng là liều của người lớn có chức năng thận bình thường.

 

DS Hoa Hồng

backtop