Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A
Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA DƯỢC Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg

THÔNG TIN CẢNH GIÁC DƯỢC:

THU HỒI THUỐC LƯU HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC THUỐC CHỨA HOẠT CHẤT ROSUVASTATIN 40MG

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 186/QĐ-QLD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg.

Lý do: Thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg đã có chống chỉ định cho người Châu Á.

Thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân tăng cholesterol máu nặng và có nguy cơ cao về tim mạch (đặc biệt là các bệnh nhân tăng cholesterol máu gia đình) mà không đạt được mục tiêu điều trị ở liều 20mg và các bệnh nhân này phải được theo dõi thường xuyên.

Theo Quyết định trên, tại Việt Nam có 4 thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg  cần thu hồi là:

STT

Tên thuốc

Hoạt chất, Hàm lượng

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Rofast 40

Rosuvastatin dưới dạng Rosuvastatin calci) 40mg

Viên nén bao phim

VN-22058-19

2

Lipidorox 40mg

Rosuvastatin 40 mg

Viên nén bao phim

VD-1507-06

3

Crestor

Rosuvastatin calcium - 40mg Rosuvastatin

Viên nén bao phim

VN-8438-09

4

Avitop 40

Rosuvastatin calcium 40mg

Viên nén bao phim

VN-19620-16

Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký, nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc chứa hoạt chất nêu trên, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/5/2022.

Sở Y tế các tỉnh thành phố, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, thu hồi thuốc nêu trên, công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện quyết định này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan./.

                                                                                                Tổ Dược lâm sàng – Khoa Dược

backtop