Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện
Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện
Menu
Trang chủ Kỹ thuật KHOA CẤP CỨU Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện

Tìm hiểu giao thức SBAR trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

 

Bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện (Paramedic) và nhân viên của khoa Cấp cứu tại các bệnh viện là công việc diễn ra hàng ngày tại các bệnh viện. Một trong những kiểu bàn giao đang được vận dụng hiện nay, đó là SBAR (Mỹ).

Về định nghĩa bàn giao người bệnh cấp cứu

          Theo Tổ chức kiểm định chất lượng Joint Commission, bàn giao bệnh nhân cấp cứu là một quy trình thời gian thực chuyển thông tin cụ thể của bệnh nhân từ người chăm sóc này sang người chăm sóc khác với mục đích đảm bảo tính liên tục và an toàn trong chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu chính của bàn giao bệnh nhân cấp cứu là chuyển giao trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với nhau. Trong quá trình bàn giao, thông tin về chăm sóc, điều trị, tình trạng hiện tại và bất kỳ thay đổi gần đây hoặc dự đoán nào về tình trạng của bệnh nhân phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác để giảm thiểu các sự cố nguy hiểm có thể phòng ngừa và đảm bảo chăm sóc liên tục và tối ưu.

 Tại Mỹ, một nghiên cứu cho thấy rằng việc bàn giao không đầy đủ là một yếu tố góp phần dẫn đến chẩn đoán bị bỏ sót hoặc trì hoãn điều trị ở Khoa Cấp cứu trong 24% trường hợp. Tất cả các báo cáo này cho thấy rằng việc bàn giao không hiệu quả trong bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe nào có thể có nhiều tác động bất lợi đối với sự an toàn và chất lượng chăm sóc của bệnh nhân. Giao thức bàn giao bệnh nhân cấp cứu SBAR đã được thực hiện giúp hạn chế các các lỗi trên.

          SBAR (Situation, Background, Assessment, and Recommendation) là một khung giao tiếp được phát triển bởi Hải quân Mỹ và sau đó được các ngành công nghiệp khác, bao gồm cả y tế, áp dụng nhằm thống nhất cấu trúc thông tin khi các thành viên giữa các nhóm giao tiếp với nhau. ISbar là một sửa đổi của SBAR, để nhấn mạnh hơn vào việc xác định người gửi, người nhận và bệnh nhân. Trong môi trường bệnh viện, SBAR cung cấp một mô hình cho các thành viên trong nhóm để chia sẻ thông tin cụ thể của bệnh nhân theo định dạng ngắn gọn và có cấu trúc với kỳ vọng được chia sẻ giữa người gửi và người nhận. Paramedics nói chung có kiến thức rất hạn chế về bệnh nhân của họ do thời gian gặp gỡ ngắn. Nhân viên y tế cần phải truyền đạt nhiều thông tin trong mỗi bốn thành phần của SBAR để việc bàn giao lâm sàng được hoàn thành và không có thiếu sót.

S (Tình huống): Người chuyển bệnh (Paramedic) cho biết họ là ai, xác định tên, tuổi, giới tính của bệnh nhân và sau đó nêu rõ những gì đã xảy ra và đang diễn ra, tức là trình bày các lý do bệnh nhân kêu cấp cứu, triệu chứng hoặc cơ chế chấn thương của bệnh nhân.

B (Bối cảnh): Người chuyển bệnh chuyển tải các thông tin khác liên quan đến triệu chứng cơ năng, tiền sử bệnh, quá trình sử dụng thuốc và dị ứng của bệnh nhân.

A (Đánh giá): Người chuyển bệnh cung cấp thông tin chi tiết về thang điểm hôn mê Glasgow, các dấu hiệu, diễn biến mới nhất và kết quả khám thực thể, đánh giá ngắn gọn về tình trạng bệnh nhân nói chung, chẩn đoán có thể nhất và điều trị đã được cung cấp cho đến nay.

R (Khuyến nghị): Người gửi cuối cùng, dựa trên quá trình tương tác của họ với bệnh nhân, nêu các khuyến nghị cần hành động ngay lập tức, liên quan đến tình trạng bệnh nhân có quan trọng về thời gian hay không, và đảm bảo rằng người nhận đọc lại và hiểu thông tin nào được truyền đạt.

Hình ảnh: Điều dưỡng bàn giao người bệnh nặng theo SBAR

CNĐD Hà Thanh Hải – Khoa Cấp cứu ban đầu

backtop