Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A

Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A
Thông tin truyền thông - Bệnh Viện Quân y 7A
Menu
Trang chủ Thông tin truyền thông

Thông tin truyền thông

Bệnh viện Quân y 7A hội nghị công tác tuyến năm 2020

Ngày đăng: 13:19 15-12-2020
Ngày 11/12, Bệnh viện Quân y 7A tổ chức hội nghị công tác tuyến năm 2020 nhằm đánh giá công tác thu dung, điều trị của bệnh viện. Đại tá,...
Thành viên
Video Clip
Video
Tin tức
backtop