CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Menu
Trang chủ Thông tin truyền thông CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA BVQY7A

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA BVQY7A

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

của Bệnh viện Quân y 7A tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

                                                                                     

                                                                          Đại tá TS.BS. TTND Lê Quang Trí

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ

- Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế xã hội – văn hóa lớn của cả nước, có sự phát triển nhanh và năng động về mọi mặt, đặc biệt là ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới. Ngành y tế thành phố cũng là một trong những ngành phát triển mạnh mẽ, tập trung nhiều trung tâm đào tạo, cơ sở y tế đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối của ngành y tế phía nam. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở thuộc chuyên ngành sức khỏe cũng đã triển khai các chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân lực, hợp tác NCKH, chuyển giao công nghệ, triển khai và thực hiện thành công nhiều lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển ngành y tế địa phương ngang tầm khu vực và quốc tế.

- Bệnh viện Quân y 7A là bệnh viện đa khoa hạng I tuyến cuối của Quân khu 7, với quy mô 200 giường bệnh và tỷ lệ phục vụ đạt 1,3 người/giường. Bệnh viện đứng chân trên địa bàn Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh với nhiệm vụ bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, điều trị theo phân cấp cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Quân khu, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và nhân dân trên địa bàn trong thời bình, sẵn sàng chuyển trạng thái, bảo đảm quân y theo từng nhiệm vụ khi có tình huống.

- Từ năm 2018, thực hiện Chỉ thị 85 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bệnh viện triển khai nhiệm vụ tự chủ tài chính, khám chữa bệnh cho 2 nhóm đối tượng là người bệnh có BHYT và người bệnh dịch vụ. Với nhiệm vụ trên đòi hỏi Bệnh viện phải luôn duy trì tốt năng lực bảo đảm công tác quân y thời bình, sẵn sàng phản ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi có tình huống theo chỉ lệnh và phân cấp điều trị. Đồng thời phải tích cực, năng động phát triển chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Chủ động hội nhập theo kịp sự phát triển của ngành y tế địa phương, cả nước, khu vực và trên thế giới, cũng như yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ của ngành Quân y trong điều kiện và tình hình mới.

II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

- Đứng chân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh là cơ hội thuận lợi để Bệnh viện Quân y 7A tiếp cận phát triển về mọi mặt. Từ chuyên môn kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đến chuyển giao công nghệ kỹ thuật mới, hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn đối với bệnh viện khi thực trạng cơ sở hạ tầng còn hạn chế, trang thiết bị y tế ngày càng xuống cấp và lỗi thời, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu ngay cả trong bảo đảm công tác chuyên môn cơ bản. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, cũng như sự phát triển của ngành y tế địa phương và đặc biệt, khi bệnh viện được giao nhiệm vụ tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

III. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

1. Quyết định 776/1999/QĐ - TM ngày 19/10/1999 về việc ban hành biểu tổ chức – biên chế bệnh viện.

2. Quyết định 5679/QĐ-BQP ngày 02/12/2019 về việc bổ sung nhiệm vụ tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

3. Thông tư 118/2015/TT-BQP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về sửa đổi, bổ sung thông tư số 215/2013/TT-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Bộ Quốc phòng về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội.

4. Đề án phát triển bệnh viện giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030.

IV. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

     Từ những cơ hội, thách thức và căn cứ trên, ngay từ năm 2015 Đảng ủy, Ban Giám Đốc Bệnh viện đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng các cấp về chiến lược phát triển chuyên môn kỹ thuật với những nội dung chủ yếu sau:

A. Mục tiêu chiến lược:

1. Mục tiêu chung:

     Cũng cố và hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn theo phân cấp, đồng thời phát triển chuyên môn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn với chất lượng cao nhất. Xây dựng đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, đặc biệt tập trung ở một số chuyên ngành mũi nhọn của quân y, kết hợp từng bước sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ, chuyên sâu đáp ứng tình hình thực hiện nhiệm vụ mới của Quân đội và của ngành y tế toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Tập trung phát triển các chuyên ngành mũi nhọn: Ngoại chấn thương chỉnh hình; Ngoại tiêu hóa; Ngoại tiết niệu; Phẫu thuật thần kinh; Nội tim mạch; Nội truyền nhiễm; Phẫu thuật gây mê hồi sức; Hồi sức cấp cứu và chống độc

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nguồn cán bộ chuyên môn.

- Tạo nguồn xây dựng lại các khu điều trị đáp ứng tình hình triển khai chuyên môn kỹ thuật hiện đại.

- Tạo nguồn trang bị các thiết bị y tế theo nhu cầu khám chữa bệnh phù hợp với mức độ phát triển, phù hợp nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống Công nghệ thông tin quản lí bệnh viện, theo hướng bệnh viện thông minh.

B. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

1. Tầm nhìn:

Phấn đấu đến năm 2025 là Bệnh viện trong top 10 bệnh viện hàng đầu của Quân đội và nhóm 20 các bệnh viện phát triển của Tp. Hồ Chí Minh

2. Sứ mệnh:

Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

3. Giá trị cốt lõi:

Hiện đại, chuyên sâu, thân thiện

C. Nội dung biện pháp cơ bản của chiến lược

1. Đối với các chuyên ngành đặc thù của quân y và mũi nhọn của bệnh viện:

- Củng cố, duy trì, áp dụng và phát triển năng lực kỹ thuật mới bảo đảm xử trí an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất giảm thiểu các biến chứng, di chứng cho thương bệnh binh và người bệnh.

- Thường xuyên cập nhật và áp dụng sớm các kỹ thuật điều trị hiện đại, tiên tiến một cách hiệu quả và phù hợp điều kiện.

- Nghiên cứu các điều kiện thực tế quân y thời bình và khi có tình huống để xây dựng và điều chỉnh, áp dụng các biện pháp sơ cấp cứu, vận chuyển và điều trị thương binh, bệnh binh hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu và điều kiện mới.

2. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao:

- Tuyển chọn cán bộ chuyên môn tại bệnh viện và các đơn vị của Quân khu có năng lực ở từng chuyên ngành, tạo nguồn và đào tạo chuyên sâu tại các trường trong và ngoài Quân đội.

- Các chuyên ngành mũi nhọn của bệnh viện ký hợp tác chuyên môn với các khoa chuyên sâu của bệnh viện tuyến cuối trong và ngoài Quân đội nhằm đào tạo, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn giúp đở điều trị trong từng ca bệnh cụ thể.

- Hợp tác, hợp đồng với các chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn có tay nghề cao đặc biệt chuyên ngành phục hồi chức năng làm cố vấn chuyên môn hoặc tham gia trực tiếp công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Phát triển công tác NCKH và sáng kiến cải tiến kỹ thuật: Hội đồng KHKT và đơn vị NCKH và SKCTKT có kế hoạch hằng năm,…

3. Trang thiết bị:

- Rà soát, đánh giá lại tất cả trang bị, vật chất quân y hiện có qua từng năm , thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, thay thế bảo đảm duy trì hoạt động tốt phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

- Căn cứ vào nhu cầu chẩn đoán và điều trị trong thực tế, trên cơ sở nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có, đề xuất với các cấp trang bị kịp thời cho bệnh viện phát triển kỹ thuật.

- Các trang thiết bị mới, cần đáp ứng việc kết nối trong yêu cầu đáp ứng bệnh viện thông minh.

4. Cơ sở hạ tầng:

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa từ nhỏ lẻ đến mức độ cao hơn, nhằm giử gìn chăm sóc hạ tầng, cảnh quan môi trường, vệ sinh phòng bệnh đảm bảo phù hợp với môi trường khám chữa bệnh.

- Lập quy hoạch tổng thể bệnh viện và dự án xây mới bệnh viện từng giai đoạn đúng theo các tiêu chuẩn VN về hạ tầng bệnh viện, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện thông minh trong tương lai.

V. XÂY DỰNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN LÍ BỆNH VIỆN

1. Máy chủ, mạng, phần cứng

- Xây dựng phòng máy chủ theo tiêu chuẩn; đầu tư hệ thống tường lửa, bảo mật.

- Nâng cấp hệ thống mạng, tốc độ tối thiểu 40GB trên trục mạng chính.

- Nâng cấp, bổ sung mạng internet.

- Mua sắm, trang bị đồng bộ máy tính sử dụng các các khoa/ban.

- Mua sắm, trang bị máy tính bảng, kiosk tra cứu, ...

2. Phần mềm quản lý

- Thay thế, nâng cấp các phần mềm quản lý hiện tại theo chuẩn của BYT, quốc tế: HIS, LIS, PACS, RIS, ...

- Xây dựng các phân hệ quản lý chưa triển khai: quản lý nhân sự, quản lý kế toán, quản lý trang thiết bị, quản lý tài sản, quản lý chăm sóc khách hàng, quản lý dinh dưỡng, ...

- Xây dựng các phân hệ phần mềm nhóm chất lượng: quản lý chất lượng, quản lý kiểm soát nhiễm khuẩn, ...

3. Phần mềm số hóa

- Xây dựng bệnh án điện tử

- Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Triển khai thẻ định danh thông minh.

- Xây dựng hệ thống khám bệnh từ xa, telemedicine.

- Xây dựng hệ thống báo cáo thời gian thực: dashboard.

- Xây dựng hệ thống cảnh báo y khoa khẩn cấp.

4. Hệ thống IoT

- Xây dựng hệ thống quản lý, kết nối trang thiết bị vào dữ liệu tập trung.

- Nâng cấp trang thiết bị hiện tại có thể kết nối IoT.

- Hợp tác, sản xuất các thiết bị cảm biến thời gian thực theo dõi sức khỏe người bệnh.

- Chuẩn hóa các trang thiết bị theo chuẩn IoT.

5. Hệ thống trí tuệ nhân tạo

     Xây dựng/ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, ra quyết định chỉ huy điều hành.

6. Hệ thống tương tác từ xa

     Chuẩn hóa giao thức, tương tác với hệ thống y tế Tp.HCM và y tế Việt Nam.

VI. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC

1. Nguồn vốn:    

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện.             

- Kinh phí sự nghiệp từ ngân sách BQP và nhà nước (không thường xuyên).

- Kinh phí từ kết dư của BHXH QP (không thường xuyên).

2. Các hạng mục đầu tư:

- Từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đảm bảo cho các hoạt động:

+ Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, cơ sở hạ tầng.

+ Mua sắm, thay thế trang thiết bị nhỏ, vừa cấp thiết có nhu cầu lớn trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

+ Xây dựng phần mềm quản lí tổng thể bệnh viện và bệnh án điện tử.

- Kinh phí từ các nguồn khác:

+ Trang thiết bị lớn, hiện đại.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Triển khai các thiết bị bệnh viện thông minh.

3. Hiệu quả:

- Tự chủ tài chính từ 100% - 110% chi thường xuyên (tự chủ tài chính mức 2)

- Tạo nguồn đảm bảo duy trì thực hiện nhiệm vụ bình thường và từng bước phát triển CMKT theo đề án phát triển bệnh viện./.

Tin tức khác

Thành viên
Video Clip
Video
Tin tức
backtop