ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM
Menu
Trang chủ Tin tức ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2021

BAN TỔ CHỨC :

Chủ tịch Hội nghị, Trưởng Ban tổ chức:TS BS Tăng Hà Nam Anh

Thành viên: GS TS BS Trần Trung Dũng, PGS TS BS Vũ Nhất Định, PGS TS BS Nguyễn Mạnh Khánh, PGS TS BS Nguyễn Văn Hỷ, PGS TS BS Lê Nghi Thành Nhân, PGS TS BS Bùi Hồng Thiên Khanh, TS BS Nguyễn Quốc Dũng, TS BS Phan Đình Mừng, BS CK II Nguyễn Đức Thành, TS BS Lê Quang Trí, BS CK II Lê Gia Ánh Thỳ, TS BS Võ Thành Toàn, BS CK II Trần Đăng Khoa, BS CK I Phạm Thế Hiển, KTV Nguyễn Thị Ngọc Phiên và cộng sự.

THỜI GIAN

Thứ bảy lúc 8 giời 00 ngày 14 tháng 08 năm 2021

Địa điểm: Điểm cầu tại Hội Trường B – Bệnh viện Quân y 7A

Phương thức tổ chức: trực tuyến

Link đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ I
HỘI NỘI SOI KHỚP VÀ THAY KHỚP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2021-2025

Tin tức khác

Thành viên
Video Clip
Video
Tin tức
backtop